Obě varianty mají své nesporné výhody i nevýhody.

Novostavba bude navržena přesně podle potřeb obsahu zadání. Vznik kvalitní moderní architektury může město obohatit. Na druhou stranu je těžké nalézt dostatečně velký volný pozemek. Není také snadné vytvořit takto rozsáhlý architektonický objekt , který by svým charakterem korespondoval se svým obsahem a přilehlému okolí.

Výsledky soutěže, která by tomuto projektu předcházela, by se mohly stát předmětem různých kontroverzí i právních sporů , což se ukázalo při hodnocení vítězného projektu pro Národní knihovnu v roce 2007. Tehdy se celý proces projektování nejenom zbrzdil, ale k realizaci návrhu vůbec nedošlo.

Při rekonstrukci stávající budovy či souboru budov je výhodou nevyužitého objektu a někdy záchrana před jeho zánikem. Samotný projekt ale vyžaduje důvtip a citlivé řešení. Novými výtvarnými detaily a zajímavými nápady, dokáže architekt vytisknout stavbě jedinečnost moderního objektu. V této souvislosti se hodí připomenout některé rekonstrukce a veleúspěšné oživení historických technických objektů i kulturních památek z atelieru Ricarda Bofilla nebo Josefa Pleskota.

Ať již v budoucnu bude pro Slovanskou epopej postavena budova nová či plátna budou instalovaná v rekonstruovaném objektu, rozhodnutí to bude správné a pro Prahu nesmírně přínosné. Zájem o Muchovo dílo, v zahraničí prověřeno nedávným světovými expozicemi, přinese hlavnímu městu velký umělecký potenciál. Samotné dílo Slovanské Epopeje je, přes různorodost názorů, světová rarita dosud nedoceněné hodnoty . Ve spojení s výraznou a kvalitní architekturou, bude pro návštěvníky metropole velkým magnetem.

Jarmila Mucha Plocková