Dne 9.12.2020 byl vynesen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci určení vlastnictví originálů děl cyklu Slovanské epopeje, kterým bylo potvrzeno, že originály děl tvořily součást dědictví po předcích současných dědiců Alfonse Muchy. Z toho vyplývá, že Slovanská epopej nepatří městu Praze. Soud dal za pravdu žalobci Johnovi Muchovi, že Praha nevlastnila plátna “v dobré víře”, pokud nedodržela základní darovací podmínku - postavit pro Slovanskou epopej na vlastní náklady samostatný pavilon. Pokud by Praha nepodala odvolání, mohlo by to znamenat, že 20 pláten Slovanské Epopeje bude předmětem dodatečného dědického řízení, jehož účastníci by byli John Mucha a Jarmila Mucha Plocková.

Vnučka Alfonse Muchy paní Jarmila Mucha Plocková však od počátku s žalobou nesouhlasí, neboť za života Alfonse Muchy i jeho syna Jiřího Muchy nikdo ze zúčastněných vlastnictví Prahy nezpochybnil, naopak by tím bylo popřeno výslovné přání Alfonse Muchy (za podpory mecenáše Charlese Cranea), aby dílo vlastnila Praha, která byla koncem 19. stol. považována za centrum všech slovanských národů.

Paní Jarmila Mucha Plocková se proto svým podáním k soudu ze dne 8. 1. 2021 do řízení připojila na straně žalovaného hlavního města Prahy, aby ho v dalším řízení mohla podpořit. Zároveň upozornila na závažnou procesní vadu, kterou celé soudní řízení od počátku trpí, a sice, že účastníkem nebyli všichni dědicové. Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR by totiž takový rozsudek byl bezcenný.

Vnučka Alfonse Muchy v žádném případě nepodpoří umístění cyklu Slovanské epopeje do podzemí vnitrobloku Savarin, které nerespektuje podmínku darovací smlouvy díla, doporučení IPRU (Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a odporuje představám autora i významu a hodnotě díla. IPR vygeneroval pro Epopej 19 lokalit, ze kterých se do užšího výběru dostalo kromě Savarinu i dalších 6. Mezi nimi existují takové vhodné nabídky jako je umístění Slovanské epopeje v novostavbě na jižním svahu žižkovského vrchu Vítkov, v unikátním areálu Bránických Ledáren..., které by byly v souladu s přáním autora i názory ochranářů a dalších institucí.

Ing. akad. arch. Jarmila Mucha Plocková

vnučka Alfonse Muchy