1909: Alfons Mucha dopisem původně nabízí Praze možnost vytvoření cyklu děl a jejich darování, kterou vedení Prahy přijímá

1910: Následná dohoda mezi Alfonsem Muchou a Charlesem R. Cranem, podle které si americký podnikatel dílo u Muchy objednává a začíná mu za práci na souboru rozměrných pláten platit.

1910: Nabídka Charlese R. Cranea na darování souboru děl vytvořených Alfonsem Muchou Královskému hlavnímu městu Praze. Praha nabídku přijímá.

1913: Písemná smlouva mezi Alfonsem Muchou a Charlesem R. Cranem, podle tehdejšího práva jde o „smlouvu námezdní“, kterou bylo stvrzeno vytvoření děl Alfonsem Muchou a zaplacení ceny za jejich vytvoření panem Cranem.

1912–1926: Slovanská Epopej je postupně po jednotlivých plátnech předávána Královskému hlavnímu městu Praze a o každém předání je sepsán protokol, v němž se potvrzuje darování od pana Charlese R. Cranea.

1939: Umírá autor Epopeje Alfons Mucha.