Soubor pláten Alfonse Muchy Slovanská epopej se 19. října 2010 stal kulturní památkou. Nikdo se proti návrhu ministerstva kultury na prohlášení epopeje památkou neodvolal, oznámil mluvčí ministerstva Stanislav Brunclík.

Od úterního dne vlastník, tedy Praha, musí oznamovat veškeré změny užívání a nakládání s památkou obecnímu úřadu, tedy Praze. V tomto konkrétním případu budou v kontaktu především památkový odbor pražského magistrátu a Galerie hl. města Prahy (GHMP). Nutnost vydávat stanovisko se netýká přesunu z jednoho veřejného místa na druhé.

Stěhování obrazů se nejspíš nezastaví

To, že se epopej stává památkou, tedy s největší pravděpodobností nezastaví stěhování obrazů z Moravského Krumlova do Prahy. Podle ředitele galerie Milana Bufky by efekt mohl být spíše opačný.

"Pomůže nám to natlačit Moravský Krumlov k tomu, aby epopej vydal, nebo aby něco udělal se zámkem," řekl Bufka. Ředitel magistrátního odboru památkové péče Jan Kněžínek řekl, že zatím písemné rozhodnutí na stole nemá. Jakmile se tak ale stane, obrátí se neprodleně na GHMP s formální otázkou, v jakém stavu se epopej nachází. Galerie pak bude muset památkáře informovat o každém zásahu, který by chtěla do obrazů učinit - například pokud by je chtěla restaurovat. Památkáři k tomu budou muset vydat stanovisko.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/muchova-slovanska-epopej-se-stala-kulturni-pamatkou-64493