Alfons Mucha byl rodákem z jihomoravských Ivančic a duch tamní „pravlasti“ se promítl i do některých děl Epopeje. Připomínka Velkomoravské říše Zavedení slovanské liturgie s výzvou „Chvalte Boha v rodném jazyce“ patří k nejpopulárnějším obrazům cyklu; Bratrská škola v Ivančicích je pak poctou Muchově rodné obci.

Bylo proto velmi symbolické, když při nezájmu Prahy našla domov právě zde, v Moravském Krumlově. Na místním zámku byla Slovanská epopej instalována v letech 1963–2011 a konec této expozice spojený s předáním do Prahy měl velmi dramatický průběh, který skončil u několika soudů. Od roku 2021 je po výstavách v Praze a Tokiu Slovanská epopej opět umístěna v Moravském Krumlově, na dobu pěti let. Slovanská epopej ale také zámku velmi pomohla – získal kromě zájmu veřejnosti i prostředky na opravu zcela zchátralého stavu.

Zámek, který v minulosti patřil rodům Lichtenštejnů a Kinských, dějiny také nešetřily. V roce 1945 byl znárodněn, pak zde sídlil učňovský internát s dílnami a naposledy jej v roce 2016 město muselo přebírat od zkrachovaného podnikatele. Vinou nezodpovědných majitelů se po roce 1991 dostal až na seznam vážně ohrožených památek.