Spolek pro Slovanskou epopej v Praze si za hlavní cíl vytyčil přispět svojí poradenskou činností a dalšími aktivitami k nalezení důstojného místa pro trvalou expozici tohoto díla na území hlavního města Prahy. Chceme konečně završit přání jak samotného autora díla Alfonse Muchy, tak i slib tehdejšího vedení hlavního města.

Součástí naší činnosti je pořádání vzdělávacích akcí (odborné přednášky, semináře, setkání), předávání a šíření poznatků o cyklu maleb Slovanské epopeje Alfonse Muchy, historii hledání místa a budování výstavního pavilonu v Praze a v neposlední řadě podpora orgánům hl. m. Prahy při hledání optimálních řešení architektonických, koncepčních a prezentačních otázek, týkajících se budoucího samostatného pavilonu pro Slovanskou epopej.

Členské jádro Spolku tvoří přední odborníci, kterým není osud Muchova jedinečného cyklu lhostejný. Tito uznávaní znalci a zkušení specialisté jsou s Muchovým dílem úzce spjati nejen svou dlouhodobou profesní prací, ale i dalšími osobními okolnostmi – od svazků rodinných až po obdiv k duchovnímu odkazu Alfonse Muchy.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze vítá účast širší veřejnosti, která se s naším záměrem ztotožňuje.