Pražští radní odsouhlasili návrh základních podmínek pro vznik expozice s dvaceti plátny Slovanské Epopeje od malíře Alfonse Muchy v rámci projektu Savarin u Václavského náměstí. Na podobě dokumentu se domluvilo hlavní město a její příspěvková organizace Galerie hl. m. Prahy se společností Welwyn ze skupiny Crestyl, která přestavbu paláce připravuje. Doba trvání nájmu by měla být minimálně 25 let. Důležitou součástí má být i dohoda o ukončení sporů s umělcovým vnukem Johnem Muchou.

Do roku 2026 bude epopej zapůjčená v Moravském Krumlově. Poté bude vystavena přímo na Václavském náměstí v areálu Savarin, kde vzniknou pro velkoformátové obrazy výstavní prostory vybudované na míru. Během této dočasné výpůjčky na 25 let pak bude mít Praha dostatek času postavit vlastní architektonicky zajímavý pavilon pro celou sbírku.

„Slíbili jsme Pražanům, že se o Slovanskou epopej postaráme. Dnes schválená dohoda je dalším milníkem, na jehož obzoru je konec soudního sporu s Johnem Muchou, který se táhne od roku 2016. Částečně tím také splníme původní podmínku Alfonse Muchy a Slovanská epopej bude mít na 25 let vlastní prostor, který jí bude zbudován na míru, než město postaví vlastní výstavní pavilon,“ uvádí radní pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Novou dohodou by tak měl skončil letitý soudní spor. Malířův příbuzný John Mucha v žalobě tvrdil, že se hlavní město vlastníkem obrazů nikdy nestalo, protože nesplnilo autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory. Praha se tak podle něj nikdy nestala vlastníkem díla, protože nesplnila umělcovo přání. Teď se tak děje, ačkoli jde jen o umístění omezené časem. John Mucha tak podle dokumentu uzná vlastnictví a v budoucnu se zdrží dalších možných soudních sporů.

Praha je v současnosti v kontaktu také s Jarmilou Plockovou, která je vedlejší účastníci v rámci dosud ještě pokračujícího soudního řízení. Tato dědička mající rovné postavení jako John Mucha se kloní k názoru, že vlastnictví Slovanské epopeje náleží hlavnímu městu. Z tohoto důvodu se v soudním řízení připojila na stranu Prahy.

Doba trvání nájmu bude stanovena na 25 let a hlavní město bude mít opci na prodloužení o dalších 5 let. Počáteční nájemné, které bude hrazeno na základě Smlouvy o nájmu prostor pro epopej, je v současné době odhadováno na maximální částku 20 EUR bez DPH za metr čtvereční měsíčně. Praze však bude náležet část výtěžku z prodeje vstupenek a z dalších aktivit, který bude primárně sloužit k pokrytí nákladů na provoz expozice. Zůstatek bude následně rozdělen mezi hlavní město, případně Galerii hl. m. Prahy a Nadaci Mucha podle pravidel, které budou předmětem další dohody. Společnost Welwyn navíc ponese veškeré náklady na výstavbu stálé expozice.

Hlavní město bude mít kromě toho možnost poskytování krátkodobých výpůjček cyklu obrazů do významných zahraničních uměleckých galerií na dobu nepřevyšujících 6 měsíců, a to po uplynutí 5 let trvání nájmu jednou za 5 let.

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Cyklus vznikal v letech 1912 až 1926 v ateliéru na zámku Zbiroh na zakázku mecenáše umění a sponzora Charlese R. Crana. Jednotlivě dokončované obrazy v průběhu let byly postupně podmínečně předávány Praze. Hlavní město získalo vlastnické právo k cyklu obrazů od původního majitele pláten, který si u malíře obrazy objednal, zaplatil a poté daroval městu.

V současné době hlavní město epopej dočasně zapůjčilo do zámku v Moravském Krumlově, kde se nacházela už mezi lety 1963 a 2011. Výpůjčka byla v loňském roce uzavřena na pět let za předpokladu, že výstavní prostory musí být v takovém stavu, aby zajistily důstojné a bezpečné prostředí odpovídající umělecké hodnotě díla.

Jen připomeňme, že šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil přišel s nápadem umístit Slovanskou epopej do opravených prostor nádraží Vyšehrad. Bohužel tato památka i nadále chátrá, protože majitel není schopen budovu opravit.

Autor: red

Zdroj: https://www.prahazdarma.cz/magazin/architektura-a-verejny-prostor/slovanska-epopej-nasla-svuj-domov-bude-25-let-vystavena-v-palaci-savarin/

Foto: Crestyl