Proto jsme nuceni reagovat na překvapivou informaci z posledních dní. V médiích se objevil záměr vedení Prahy vystavit 20 velkoformátových pláten Epopeje v objektu Císařské konírny Pražského hradu.

Upozorňujeme, že objekt je pro expozici zcela nevyhovující. Z vítězného projektu interiéru, oceněného cenou architektury Grand Prix v roce 2007, vyplývá, že rozměry Konírny jsou pro umístění dvaceti Muchových pláten nedostačující. Problémem jsou i limitované mikroklimatické podmínky.

Pro úplnost dodáváme, že vedení Pražského Hradu pražskému magistrátu nevyhovělo a instalaci pláten v Císařské konírně odmítlo.

Klademe si otázku, co vedlo k zájmu o prostor ve všech parametrech nevhodný, když se již několik let pro Epopej nabízejí minimálně dvě vyhovující lokality.

Soubor dvaceti velkorozměrných pláten by bylo možné umístit do dostavby Lapidária Národního muzea na pražském Výstavišti. Stávající budova je ve vlastnictví rozpočtové instituce státu, což může usnadnit jednání.

V červnu 2018 byl usnesením Rady hlavního města Prahy schválen projekt rekonstrukce a dostavby Lapidária, který s umístěním Slovanské epopeje počítal. Projekt má stále platné územní rozhodnutí i stavební povolení.

Bohužel, záměr byl reprezentací vzešlou z voleb v říjnu 2018 ignorován a bez smysluplného zdůvodnění nahrazen variantami buď výrazně komplikovanějšími, nebo méně vhodnými.

Prostor v dostavbě Lapidária na pražském Výstavišti je pro expozici Slovanské epopeje po všech stránkách vyhovující. Spojením s dalším Muchovým dílem by zde mohlo vzniknout prestižní Mucha Centrum, o kterém opakovaně hovoří radní pro kulturu Jiří Pospíšil. V prostorách důstojných, přiměřených a historicky spjatých s dobou Alfonse Muchy.

Další variantou mohou být opakovaně nabízené sály Zbraslavského zámku. GHMP již v minulosti vizualizacemi ověřila pohodlnou instalaci pláten v potřebných klimatických i bezpečnostních podmínkách. Předek dnešních majitelů zámku, baron Cyril Bartoň z Dobenína, se již v roce 1915 dohodl s tehdejší radou Královského hlavního města Prahy a Alfonsem Muchou, že Slovanská epopej bude po jejím dokončení dočasně na Zámku vystavena. Nabídka majitelů stále trvá.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze je připraven poskytnout vedení Prahy veškerou součinnost při hledání důstojného místa pro Muchova plátna, které co nejlépe naplní přání, formulované Alfonsem Muchou v klíčové darovací podmínce.

Naši odborníci se problematice umístění Slovanské epopeje na území Prahy věnují dlouhodobě a jsou připraveni kdykoliv vstoupit do širší diskuze se zástupci Prahy i jejími poradními orgány.