Rozhodnutí bylo vydáno na návrh Jarmily Mucha Plockové, vnučky Alfonse Muchy. Ta byla v dosavadních jednáních opomíjena. Jednání Prahy podle jejího názoru bylo nehospodárné k veřejnému rozpočtu, podřízené soukromým komerčním zájmům a zcela přehlíželo přání autora Alfonse Muchy, který darování souboru pláten Praze podmínil umístěním do budovy k tomu účelu městem vystavěné. Nájemní smlouva měla Prahu rovněž omezovat ve vystavování díla, ačkoli například poslední výstava v japonském Tokiu v roce 2017 sklidila mimořádný mezinárodní ohlas. Vydaným soudním opatřením se otevřela cesta k novým jednáním o umístění Slovanské epopeje v prostorách, které budou lépe odpovídat přání autora a společenskému a kulturnímu významu díla.