Senátor Tomáš Třetina informoval na sociální síti o prodloužení zápůjčky do Moravského Krumlova až do doby, než bude moct být dílo přestěhováno do prostor v komerčním centru Savarin.

Informace v médiích odkazovaly na dohodu mezi vedením Hlavního města Prahy a „potomky Alfonse Muchy“.

Jako spolek, jehož smyslem je usilovat o naplnění přání Alfonse Muchy a umístění souboru Epopeje v Praze, protestujeme proti tomu, aby byla ponechána v zápůjčce v Moravském Krumlově i poté, co v roce 2026 vyprší současný kontrakt. Navíc na neurčitou dobu, protože dostavba komerčního centra Savarin se jeví jako velmi vzdálená budoucnost, pokud vůbec bude postaveno. Jeho projekt je v samotném počátku územního řízení a orgány památkové péče opakovaně deklarovaly své negativní stanovisko k výstavbě, které je v zóně UNESCO nepřekonatelnou překážkou. 

„Není důvod vázat se na projekt Savarin. V Praze existuje řada dalších možností umístění Slovanské epopeje. Jak ve stávajících, tak nově postavených prostorech. Právě proto jsme v květnu pořádali projektovou výstavu, která tyto možnosti představila. Prakticky všechny byly vhodnější, než Savarin,“ připomíná Ondřej Pecha, předseda Rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze.

Náměstek primátora Jiří Pospíšil opakovaně v médiích deklaroval, že nepřipustí, aby vystavení Epopeje bylo jakkoliv vázáno na stavbu paláce Savarin.

„Pro mě není přijatelné, že bych zde podstupoval složitá jednání, nakonec vyjednal nějakou podobu dohody s majitelem a investorem, a pak by to bylo závislé na tom, zda si sežene všechna kulatá razítka a postaví ten objekt,“ řekl v březnu v rozhovoru pro web PrahaIN.cz. Totéž opakoval v dalších mediích.

Dohodu, jak ji prezentoval senátor Třetina, vnímá Spolek jako popření této veřejné deklarace náměstka Pospíšila.

O uzavřené dohodě nemáme kromě prohlášení senátora Třetiny žádné oficiální informace. Pokud byla dohoda uzavřena, stalo se tak bez vědomí a proti vůli Jarmily Mucha Plockové, legitimní dědičky Alfonse Muchy.

„Vnučka Alfonse Muchy Jarmila Mucha Plocková je vedením Prahy obcházena stabilně, přes to, že bylo právním zástupcem města deklarováno, že bude současně vždy jednáno s oběma dědici. Víme o tom, že jí ani nejsou poskytovány informace o probíhajících jednáních. Její právní zástupce se jich posléze musí domáhat složitě přes „sto šestku“, což je úprava vyhrazená občanům pro kontrolu svých zástupců, rozhodně ne řádným účastníkům řízení. A nakonec si náměstek Pospíšil v médiích stěžuje, že prý paní Mucha Plocková maří dohody, uzavřené za jejími zády,“ říká k tomu Ondřej Pecha.

Věříme, že žádná taková dohoda nebyla uzavřena a jedná se pouze o jednostrannou aktivitu senátora a starosty, lobujícího za udržení Slovanské epopeje v Moravském Krumlově. Uvítali bychom v tomto směru jasné vyjádření vedení Hlavního města Prahy.