Aktuality a média
Usnesení Rady hlavního města Prahy
Usnesení Rady hlavního města Prahy k návrhu na schválení dokumentu "STÁLÁ EXPOZICE SLOVANSKÉ EPOPEJE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY NÁJEMNÍ SMLOUVY" ("Podmínky") mezi hlavním městem Prahou, WELVYN COMPANY, a.s., Galerií hlavního města Prahy, Nadací Mucha a Johnem Muchou