Slovanská Epopej patří Praze a tato projektová výstava ukazuje, jak ji město může užít k vlastnímu rozvoji a užitku.

Výstava nabízí vedení metropole pomocnou ruku při hledání vhodné lokality pro toto mimořádné, ale rovněž specifické dílo.

„Vybrány byly lokality, které mají společnou podporu Institutu pro plánování a rozvoje a současného vedení města Prahy,“ vysvětluje Ondřej Pecha, předseda rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze.

Nakonec se na výstavě představuje celkem pět lokalit. U každé jsou zvažovány prostorové možnosti a komfort díla (které je chráněno jako kulturní památka), respekt k umělecké vizi Alfonse Muchy, ale rovněž možnosti, jak by dílo mohlo nejvhodněji přispět k rozvoji Prahy. Tato kritéria nastavil i Institut plánování a komunikace Hlavního města Prahy ve své studii umístění Slovanské epopeje.

Jako inspirace pro pražské instalace Epopeje byla na výstavě připomenuta úspěšná výstava Muchovy série v Japonsku.

Projekty doplňuje originální prezentace Slovanské epopeje od fotografa Jana Williama Drnka. Je možno též shlédnout filmové záběry samotného Alfonse Muchy při tvorbě díla na zámku Zbiroh.

Slovanskou epopej dostala Praha darem. A darování zavazuje. Na této výstavě si můžete udělat představu, jak s tímto darem naložit nejlépe.