Náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Pospíšil v rozhovoru pro web týdeníku Echo uvedl, že chce uzavřít dohodu s Johnem Muchou, jedním z dědiců Alfonse Muchy, o stažení žaloby na vlastnictví Slovanské Epopeje výměnou za její vystavení v pod zemí komerčního objektu Savarin. Tento záměr má tři zásadní vady.

Za prvé by znamenal pro hlavní město Prahu měsíční výdaje přes 1,2 milionu Kč za nájem výstavních prostor (alespoň podle původních, Radou HMP schválených podmínek). Přitom Praha dosud nemá k dispozici ani ekonomickou analýzu. Nikdo z představitelů Prahy se k ekonomické stránce
nevyjádřil a nový návrh dohody, který leží od května panu náměstkovi Pospíšilovi na stole, je projednáván interně v utajení.

Za druhé, jakákoli dohoda pouze mezi hlavním městem Prahou a Johnem Muchou a investorem Savarinu má vážnou právní trhlinu: není účastna druhá dědička, paní Jarmila Mucha Plocková, vnučka Alfonse Muchy. Ta, ačkoli má stejná práva a postavení jako pan John Mucha, k jednáním přizvána nebyla a na je jí písemné žádosti pan náměstek Pospíšil jen mlčí. Nebojí se snad Praha, že by v budoucnu tutéž věc mohla soudně otevřít i ona?

Za třetí je celý projekt umístění slavného díla do podzemí nákupního centra Savarin kulturně neobhajitelný, je urážkou celoži votního směřování Alfonse Muchy a Praha by si tím nejspíš mezinárodně „ušila z ostudy kabát“. To by ale investora jistě netrápilo, neboť peníze návštěvníků by se do pokladen nákupního centra s nabízeným kulturním „bonusem“ hrnuly. Co by z toho měla Praha a její kulturní skvost, je nejasné.

Výstava Budoucnost Slovanské Epopeje, kterou Spolek pro Slovanskou epopej v Praze pořádal v Galerii kritiků letos v květnu, představila další možnosti umístění Slovanské epopeje v Praze. Některé z nich jasně lepší než p řipravovaný Savarin.

Předseda Rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze Ondřej Pecha na tiskové konferenci při zahájení výstavy zdůraznil, že umístění děl do prostor v Savarinu je v rozporu se všemi podmínkami, které pro instalaci tohoto díla stanovil In stitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy coby odborný orgán pražského magistrátu.

A velmi problematická je samotná stavba. „Slovanská epopej má být do Prahy vrácena v roce 2026 a již nyní je zřejmé, že prostory v Savarinu v té době připraveny nebu dou. Projekt je na samém začátku územního řízení a čelí mnoha námitkám zejména ze strany památkové správy,“ připomíná Ondřej Pecha.

Náměstek primátora Jiří Pospíšil opakovaně uvádí, že jediným důvodem pro upřednostnění varianty Savarin je urovnání soudn ího sporu s dědicem Alfonse Muchy Johnem Muchou. „John Mucha ale není jediným dědicem Alfonse Muchy a druhá dědička, Jarmila Mucha Plocková, opakovaně deklaruje svůj odpor proti umístění do prostor v komerčním centru Savarin. Avizovala i odhodlání bránit s e proti této dohodě soudně. S ohledem na poslání našeho Spolku bychom považovali za velmi nevhodné, pokud by budoucnost Slovanské epopeje v Praze byla zatížena dalším sporem,“ říká Ondřej Pecha.

„Spolek pro Slovanskou epopej v Praze považuje takové nakládání s prostředky daňových poplatníků za přinejmenším nehospodárné,“ zdůrazňuje předseda Rady Spolku Ondřej Pecha.

Pokud budou podmínky pronájmu v uzavřené dohodě odpovídat memorandu z února 2022, bude Spolek zvažovat i právní kroky vůči představitelům hlavního města, kteří pod takto nevýhodnou dohodou budou podepsáni.

Spolek se současně ohrazuje proti výrokům náměstka Jiřího Pospíšila v rozhovoru pro web Echo24.cz.

Pokud se ale pan náměstek Pospíšil domnívá, že veřejnost není dostatečně informována o historii projektu komerčního centra Savarin, velmi rádi všechny peripetie tohoto developerského příběhu veřejnosti i médiím představíme.