Spolek pro Slovanskou epopej v Praze vyjadřuje podporu Jarmile Mucha Plockové v jejím rozhodnutí bránit se soudně proti postupu vedení Hlavního města Prahy, především náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila. Jsme si vědomi, že rozhodnutí podat žalobu bylo velmi náročné a vynucené mimořádnou situací, která kolem Slovanské epopeje nastala.

Zcela chápeme její důvody pro podání žaloby, zejména vzhledem k tomu, že o díle jejího dědečka bylo rozhodnuto za jejími zády a navzdory jejímu odmítavému postoji. Slovanská epopej byla darem Alfonse Muchy Praze a chování náměstka Pospíšila podle našeho názoru zcela naplňuje důvody pro odvolání daru pro nevděk. 

Výslovnou a jedinou podmínkou darování Praze bylo vybudování samostatné, důstojné síně pro Slovanskou epopej, a to na náklady Hlavního města Prahy. Přenesení břemene na soukromou společnost vnímáme jako porušení podmínek darovací smlouvy, které je legitimním důvodem k žalobě na její vypovězení.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze je stejně jako paní Jarmila Mucha Plocková stále více znepokojen jednáním Jiřího Pospíšila v jeho úsilí umístit Slovanskou epopej do podzemních prostor plánovaného obchodního centra Savarin. Zejména proto, že pro toto rozhodnutí nikdy nebyl schopen uvést jiný důvod než soudní spor s Johnem Omondem Muchou.

„Jsme dlouhodobě přesvědčení, že žaloba pana Johna Omonda, příbuzného Alfonse Muchy, byla účelová. Stejně tak jsme přesvědčeni o spolčení mezi panem Omondem a developerem, jehož cílem je dostat světově uznávanou Slovanskou epopej do předem vybraných prostor obchodního centra za účelem komercionalizace této kulturní památky,“ říká předseda spolku Ondřej Pecha.

Nic totiž nebrání vystavení Slovanské epopeje v jiném, vhodnějším objektu.

O účelovosti projektu nás přesvědčuje i způsob, jakým byl  minulým vedením magistrátu zastaven projekt instalace Slovanské epopeje v prostorách Lapidaria na pražském Výstavišti.

Považujeme za pozoruhodné, že John Omond Mucha toto umístění odmítal ze stejných důvodů, které  vznikají v mnohem větším rozsahu v Savarinu. „Slovanská epopej nebo ani jedna část by neměla být v podzemí, nejenom jako z hlediska hrdosti nebo jak bych to řekl, ale taky z hlediska bezpečnosti,“ uvedl v roce 2018. V centru Savarin má být umístěna ve čtvrtém podzemním podlaží, 20 metrů pod zemí, 12 metrů pod hladinou podzemní vody.

Magistrát již v roce 2017 schválil umístění Slovanské epopeje do nových prostor propojených s objektem Lapidária na pražském Výstavišti, na který bylo již dokonce vydáno stavební povolení. Projektová dokumentace již zahrnovala instalaci Slovanské Epopeje, konzultovanou s vedením Galerie hlavního města Prahy. Minulé vedení Prahy (Piráti, TOP09, STAN, Praha Sobě) toto rozhodnutí předchozí Rady nerespektovalo, bez srozumitelného zdůvodnění zrušilo a následně začalo prosazovat naprosto nevýhodné umístění do komerčních prostor Savarinu.

Spolek dlouhodobě odmítá, aby Praha za poskytnutí tohoto svého cenného majetku ještě platila nájemné ve statisících či milionech měsíčně. Takový postup považujeme i na základě dosavadní judikatury za nehospodárné nakládání s veřejným majetkem. Upozorňujeme, že takové jednání je českým právem považováno za trestný čin.

Připomínáme, že komerční centrum Savarin je již šest let projektem pouze ve fázi územního řízení. Vůbec není zřejmé, zda tato stavba, odmítaná orgány památkové péče, někdy bude realizována. Uzavírat dohodu o pronájmu za takto nejasných podmínek je podle našeho názoru zcela v rozporu s chováním řádného hospodáře.

SEVP je dále znepokojen informacemi o developerské skupině Crestyl, v jejíž prostorách má být dílo instalováno. Připomínáme její nejasnou vlastnickou strukturu, skrytou za pochybným maltským sídlem. Považujeme za žádoucí, aby si vedení města od developera Crestyl vyžádalo kompletní a přehlednou akcionářskou strukturu, která projde řádným Compliance/KYC, včetně šetření proti praní špinavých peněz. A to jak interními procesy magisterských odborů, tak od renomovaných nezávislých odborných skupin jako je Transparency International, Hlídač Státu apod.

Připomínáme rovněž médii zdokumentované vazby skupiny Crestyl na podnikatele Arustamova, někdejšího viceprezidenta ruské státní společnosti Transněft. „Je pozoruhodné, že panu Pospíšilovi, který tolik bojoval proti koncertu Anny Netrebko, v tomto případě mnohem těsnější vazby na Vladimíra Putina nevadí,“ dodává Ondřej Pecha.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze odmítá, aby dílo, které je národní kulturní památkou, bylo spojeno s takto problematickými subjekty.

Na výstavě pořádané v Galerii kritiků jsme představili několik možností, kde by Slovanská epopej mohla být umístěna za výrazně výhodnějších podmínek. Později se ještě ukázalo, že rozšíření Lapidária, další vhodný projekt pro instalaci, byl zastaven v pokročilém stádiu přípravy.

Volba lokality, kde jsou v současnosti důvodné pochybnosti, zda vůbec bude stavební projekt realizován, a kde má být národní kulturní památka vystavena za krajně nevýhodných podmínek, je podle nás nejen nehospodárná, ale rovněž nedůstojná a nekulturní.

Hlavní město Praha rezignuje na darovací podmínku, kterou bylo věnování díla podmíněno a ani se nesnaží v rámci mimosoudní dohody vyjednat pro Muchova plátna důstojný prostor ve vlastním majetku. Bohužel jsme nuceni konstatovat, že v tuto chvíli nenakládá se souborem děl Slovanská epopej jako řádný vlastník.

Smyslem činnosti našeho Spolku je, aby byl konečně nalezen důstojný a reprezentativní domov pro Slovanskou epopej v Praze tak, jak to žádal a opakovaně deklaroval Alfons Mucha.

Tímto cílem budou vedeny naše další kroky.