Považujeme za nezbytné, aby pro budoucí generace soud definitivně a pravomocně rozhodl, kdo je vlastníkem Slovanské epopeje.

Dohoda předložená 4.9.2023 k podpisu Radě Hlavního města vlastnictví Epopeje Praze nezaručuje.

Naopak, díky právní nejistotě se po uplynutí smluvní lhůty potomkům obou dědiců autora díla otevírá cesta k novým soudním sporům.

Zároveň tato žaloba směřuje na chování vlastníka souboru pláten, město Prahu. Ta se podpisem dohody s panem Muchou vzdala svých historických závazků z roku 1912. Dohoda ignoruje jedinou darovací podmínku Alfonse Muchy, že město Praha se zavazuje cyklus Muchových pláten vystavit ve zvláštní síni na náklady Hlavního města vybudované”.

Hlavní město Praha dle dohody tyto náklady hodlá přenést na soukromého investora.

Praha, resp. Galerie města Prahy se vzdává svobodné správy Slovanské epopeje, její instalace, zápůjček a případného přemístění do vhodnějších prostor. Za výstavní sál bude platit zahraničnímu investorovi komerční nájem. Toto vše je v přímém rozporu s přáním Alfonse Muchy.

„Nazývat takové ujednání „náhradními podmínkami, jak to stojí v dohodě, je naprostým pošlapáním autorovy vůle,“ říká předseda Spolku pro Slovanskou epopej v Praze Ondřej Pecha.

Spolek upozorňuje, že v roce 2018 nově zvolená koalice, za účasti současného náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila, z nejasných důvodů zrušila již rozpracovanou variantu výstavního prostoru v přístavbě Lapidária na Holešovickém výstavišti. Řešení, kromě své prokazatelně vysoké kvality, mělo podporu u všech zúčastněných stran, včetně obou Muchových dědiců. Tento kvalitní projekt, zahrnující instalaci Epopeje v objektu vybudovaném na náklady hlavního města, by nepochybně splňoval darovací podmínky. Jeho realizace by zabránila žalobě příbuzného Alfonse Muchy. Ten žalobu na určení vlastnictví vystavěl právě na nedodržení darovací podmínky, kterou bylo předání Slovanské epopeje městu Praha podmíněno.

„Pan Pospíšil se falešně snaží hasit požár, který v minulé koalici s paní Třeštíkovou a dalšími sám zakládal, dodává Ondřej Pecha, bývalý radní Hlavního města Prahy pro kulturu.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze dlouhodobě poukazuje na nedůstojné chování vedení Hlavního města Prahy k paní Jarmile Mucha Plockové jako druhé Muchově dědičce. Její veřejně známé rovnocenné postavení s Johnem Muchou bylo zejména náměstkem Pospíšilem dlouhodobě ignorováno. I v tomto smyslu rozumíme důvodům její žaloby.

Naprosto skandální jsou pro Spolek informace o nabídce schůzky od Jiřího Pospíšila hodinu po schvalování uzavřených dohod Radou Hlavního města Prahy 4.září 2023.

„Po mnoha měsících neúspěšných žádostí o setkání a informace si pan radní pro kulturu pozval paní Jarmilu Mucha Plockovou, aby jí sdělil podmínky schválené dohody uzavřené za jejími zády. V médiích tvrdí, že s druhou dědičkou jedná”, což ovšem není pravda, upozorňuje Ondřej Pecha, předseda Spolku pro Slovanskou epopej v Praze.

Spolek vyjadřuje hluboké znepokojení, že o budoucnosti Slovanské epopeje bude rozhodovat výbor, ve kterém je zastoupen pouze jeden z dědiců.

V případě Nadace Mucha, reprezentující vůli lichtenštejnské společnosti Mucha Trust, máme po dosavadních zkušenostech důvodné pochybnosti, zda bude zajištěna adekvátní a důstojná péče o odkaz Alfonse Muchy.

Pokud náměstek Pospíšil skutečně zamýšlí avizovaný projekt Centrum Alfonse Muchy jako důstojnou, reprezentativní přehlídku života a díla výtvarníka světového významu, která by měla prezentovat Prahu na celosvětovém uměleckém fóru, je podle nás nezbytné, aby se na projektu podíleli všichni Muchovi dědici i lidé, kteří usilují o zachování jeho uměleckého odkazu. Jen takovou shodou se zabrání do budoucna sporům, které špinily jméno Mucha v posledních letech.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze, který vznikl jako zástupce odborníků i občanů, kterým není budoucnost odkazu Alfonse Muchy lhostejná, se cítí oprávněn být jako zástupce občanské společnosti součástí tohoto projektu.

Vyzýváme náměstka Jiřího Pospíšila k vytvoření skutečně reprezentativní přípravné skupiny Centra Alfonse Muchy a žádáme o účast v této skupině.