Říká se mu zámek tří císařů. Zámek Zbiroh měl v minulosti velmi významné majitele. Prvním byl Přemysl Otakar II., po něm stavbu vlastnil Otec vlasti Karel IV., dále jeho syn Zikmund Lucemburský a poslední z císařů byl Rudolf II. Habsburský. Ten objekt získal v 16. století. A právě tehdy začala zásadní přestavba.

„K tomu původnímu hradu nechává dostavět celou část novou, zámeckou, a protože podobné stavby signoval, tak i jeho R tady vidíme u nás na Zbirohu,“ vypráví Martin Caletka, vedoucí expozice v pořadu Prima Česko.

Svědek událostí napříč dějinami

Že tu kdysi stál hrad, dokládá už jen několik míst. Například strážní věž, kterou najdete uprostřed nádvoří. „Jedná se o vůbec nejstarší samostatně stojící hradní věž v ČR, tzv. bergfrit. Vznikl v 1. polovině 13. století. Má obrannou funkci, chránila starý palác, který stojí za ní,“ pokračuje ve výkladu Caletka. „Jediné známé obsazení je Švédy, ale to bylo lstí.“

Zámek Zbiroh se může pyšnit i tím, že tady mají nejhlubší studnu v ČR a druhou nejhlubší na světě. Má 163 metrů a byla vyhloubena během středověku. A právě z ní pochází část expozice. Během 2. světové války totiž zámek obsadila nacistická armáda. Vojáci až do poslední chvíle nechtěli místo opustit. Když už bylo jasné, že Německo válku prohrálo, narychlo se zbavovali spousty předmětů a listin tím, že je hodili do útrob studny. „Byly tam nalezeny mnohé dokumenty a kromě nich také zbraně, kancelářské potřeby a další předměty denního užití,“ vysvětluje.

S válkou začala zkáza

Právě během války objekt začal chátrat a jeho zkáza pokračovala i následující desetiletí. Na vystavených fotografiích je možné prohlédnout si katastrofální stav, ve kterém byl zámek ještě v roce 2004. Nový majitel ho zrekonstruoval během jednoho roku.

Muž, který objekt zachránil od zkázy, patří do řádu templářů. A právě s templáři a svobodnými zednáři se návštěvníci zámku mohou díky několika expozicím seznámit blíže. Mimochodem sám Alfons Mucha, který zde dlouhá léta žil a tvořil, byl hlavním představitelem tajemného řádu svobodných zednářů v českých zemích.

„Byl grand komandérem a tady vidíme právě jeho zobrazení v této pozici se všemi insigniemi. Byl i mezinárodně vysoce postaveným. Měl velké kontakty na zahraniční svobodné zednáře. Strávil tady necelých 20 let a vytvořil tady své nejslavnější dílo, Slovanskou epopej,“ říká vedoucí expozice. Věhlasného secesního malíře tady v sále dnes připomíná opona, kterou namaloval a věnoval místnímu ochotnickému divadlu.

To ale podle Martina Caletky stále není vše, co zámek Zbiroh nabízí: „Opravdovou perlou hradu je hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie, ta vznikla už v hlubokém středověku, má svoji původní gotickou část a poté byla v baroku upravena do dnešní podoby.“

Aby si zámek vydělal na svůj provoz, je jeho část využívaná ke komerčním účelům. Můžete se tu ubytovat v hotelu anebo si kapli pronajmout k svatebnímu obřadu. Ti, kteří nemají strach ze tmy a míst s bohatou a sáhodlouhou historií, se dokonce mohou ubytovat ve sklepě, který kdysi sloužil jako hladomorna. Byli tu třeba zavření čeští pánové po Bitvě na Bílé hoře.

Současní nocležníci tu oproti nim mají velký luxus – spí na slámě a k večeři dostanou bochník chleba a vodu. A zájem o takový zážitek je. „Přichází sem jak lidé toužící po nějakém zvláštním zážitku, tak třeba lidé založení duchovně a nebo milovníci historie,“ uzavírá Caletka.

Autor: Alex Hrdinová, Lea Janochová

Zdroj: https://cnn.iprima.cz/zamek-zbiroh-na-zrejme-nejstarsim-slechtickem-sidle-vznikla-slovanska-epopej-196487