„Překvapivě a k mé velké radosti jsem dostala druhého března z Městského soudu v Praze předvolání ve věci určení vlastnického práva k Slovanské epopeji. A já jako vedlejší účastník na straně města jsem byla předvolaná současně se žalovanou stranou,“ řekla Radiožurnálu Jarmila Mucha Plocková. Podle ní se odvolací soud vrátí i k archivním dokumentům o předání obrazů.

„Bude potřeba si nechat předložit veškeré dokumenty, předávací protokoly, k jednotlivým plátnům, aby se potvrdilo, že majitel pláten nebyl Alfons Mucha, ale byl to Charles R. Crane,“ říká Mucha Plocková. 

Právě pro Charlese R. Cranea Alfons Mucha díla vytvářel, a to i se záměrem pak darovat cyklus maleb hlavnímu městu. To mělo obrazy vystavit ve speciální síni. Kvůli nesplnění této podmínky proto předchozí soud rozhodl, že tak dar neplatí a zůstal malíři až do jeho smrti.

„Ten výsledek prvoinstančního soudního řízení je velmi zvláštní. Nebyli osloveni dědici Charlese R. Cranea jakožto majitele Slovanské epopeje. Soud rozhodl, že plátna městu nepatří a měla by se tedy objevit v následném dědickém řízení po Marii Muchové, což je manželka Alfonse Muchy,“ popisuje vnučka Alfonse Muchy, jak vypadalo soudní řízení.

Jarmila Mucha Plocková také říká, že je pro ni skutečnost, že Muchova epopej není ve vlastnictví hlavního města, nepřijatelná. „Vím, jaký byl záměr autora a co je napsané v darovacích smlouvách, a také aby se toto dílo vrátilo do rukou někoho, komu vlastně ani právně po předkovi nepatří. Bylo by opravdu třeba znova zrevidovat výsledek toho prvoinstančního řízení a dojít k právoplatnému definitivnímu rozhodnutí, kdo je vlastníkem epopeje,“ dodává.

Jarmila Mucha Plocková stojí v soudním sporu proti Johnu Omondu Muchovi, zakladateli Muchovy nadace. Ten na dotazy Radiožurnálu neodpověděl. Odvolací soud plánuje zasednout v polovině června.

Autor: Martin Hrnčíř

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/kultura/vytvarne-umeni/soud-bude-znovu-resit-vlastnictvi-muchovy-slovanske-epopeje_2303222210_hrc