Seminář moderoval bývalý senátor PhDr. Tomáš Grulich a zúčastnila se jej řada odborníků a renomovaných osobností.:

 • Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, PhD., historička umění, předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků ČR a místopředsedkyně české národní sekce AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků)
 • JUDr. Miloš Profous, zástupce vlastníků Zbraslavského zámku, rodiny Curry Bartoň- Dobenín
 • Bc. Ondřej Pecha, scenárista, výtvarník, režisér, bývalý předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP a bývalý radní hl. m. Prahy pro oblast kulturní politiky, památkové péče, cestovního ruchu a volného času
 • Pavel Nosek, archivář a spolupracovník Jiřího Muchy
 • Ing. Zuzana Vejvodová, starostka Městské části Praha-Zbraslav
 • Mgr. Martin Vačkář, japanolog
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. mult., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, místostarostka Pyšel a milovnice umění
 • PhDr. Petr Kroupa, ředitel Odboru památkové péče Kancelář prezidenta republiky
 • Jan William Drnek, fotograf
 • akad. mal. Pavel Kobylka, restaurátor Slovanské epopeje
 • doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., bývalý rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Diskusní příspěvky:

 • PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy
 • Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
 • Jarmila Mucha Plocková, architektka, výtvarnice, vnučka Alfonse Muchy
 • Tomáš Berger, akademický malíř a restaurátor Slovanské epopeje
 • Mgr. Tomáš Třetina, starosta Moravského Krumlova
 • PhDr. Hana Svatošová, archivářka Archivu hlavního města Prahy

Prezentace předsedy Spolku pana Ondřeje Pechy: Zjistit více - Slovanská epopej v ohrožení

Závěr semináře: viz soubor ke stažení níže.